Gatunki

Gatunki

Gatunki

Wraz z rozwojem filmu pojawił się także termin gatunku filmowego, czyli zbiorcza forma dla określenia wszystkich typów, rodzajów projekcji filmowych. Mowa tu o takich zbiorach, które obejmują w obrębie danego gatunku albo zbliżony charakter projekcji filmowej, albo dany przypadek, albo scenerię, albo ikonografię, jaka jest wspólna, podobne koleje losu bohaterów, zakończenie, wyzwalane przez film emocje i wrażenia ze strony widzów. W zakresie pojęcia gatunku filmowego należy też wspomnieć o powtarzalności, w ramach jednego gatunku jest cała masa rozmaitych filmów, jakie są do siebie zbliżone w pewnych aspektach. Dlatego też każdy widz może preferować zupełnie inne style filmowe, które są jego ulubionymi typami i gatunkami.

Artykuł dzięki: